Pingst2013_Bönekort_8xA7_20130417.pdf

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande, och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.

______________________________________________________________

Initiativtagare till Pingstbönen är fader Björn Göransson, katolsk kyrkoherde i Varberg. Fram till hösten 2012 var han kyrkoherde i Södertälje. I samband med att kyrkoherden skulle flytta från församlingen till Varberg upplevde han stor ömsesidig saknad mellan honom och församlingen. Han ville fortsätta att vara delaktig i den varma gemenskap mellan personer från olika bakgrunder som fanns i församlingen. Björn Göransson skrev då denna Pingstbön och uppmanade människor att be den.

– Bönen kan naturligtvis bes när som helst, säger Björn Göransson.
– Det är emellertid särskilt givande att be den från och med Kristi himmelfärdsdag, den 29 maj till och med pingstdagen den 8 juni, eftersom det är den tid då kristna på ett särskilt sätt är medvetna om Jesu universella närvaro och Hans löfte om att den heliga Anden ska ges som en gåva från Gud. I år sammanfaller västlig och östlig kalender, berättar Björn Göransson.

– Kristna är på ett osynligt sätt förenade genom den heliga Anden, säger Olle Kristenson, direktor för ekumenisk  teologi vid Sveriges kristna råd.
– Genom att människor ber samma bön inför pingst skapas en medvetenhet om den osynliga men ändå konkreta gemenskap i den heliga Anden som vi människor får vara delaktiga av. Det bildas en god sammanslutning mellan människor, även om de inte känner varandra och inte befinner sig på samma ort, säger Olle Kristenson.

Denna bön kan bes av vem som helst, var som helst. Den kan bes i hemmet, på resa eller i en kyrka. Den kan bes enskilt eller i grupp. Bönen är allkristen utan att anknyta till en särskild kyrklig tradition eller något särskilt samfund.

______________________________________________________________

Bön översatt på tolv språk
Ladda ner utskriftsvänlig PDF av bönen. Bönekorten kan även kopieras eller tryckas upp.
Bönekort_svenska
Bönekort_engelska
Bönekort_tyska
Bönekort_franska
Bönekort_spanska
Bönekort_arabiska
Bönekort_slovakiska
Bönekort_kroatiska
Bönekort_kirundi
Bönekort_italienska
Bönekort_filippinska
Bönekort_polska
______________________________________________________________

Bakgrund till gemensam bön inför pingst:

Bo GöranssonFram till hösten 2012 var fader Björn Göransson katolsk kyrkoherde i Södertälje, en av Sveriges mest invandrartäta städer där människor från skilda kulturer och miljöer möts. I samband med att kyrkoherden skulle flytta från församlingen upplevde han stor ömsesidig saknad mellan honom och församlingen. Han ville fortsätta att vara delaktig i den varma gemenskap mellan personer från olika bakgrunder som fanns i församlingen.

Björn Göransson skrev då ovanstående bön och uppmanade människor i samband med hans avtackande i mitten av augusti att be den bönen dagligen till och med första söndagen i advent. För att underlätta att be bönen trycktes den på papper i visitkortsformat. Det visade sig att många tyckte mycket om bönen och att den skapade en medvetenhet om Andens förenande band, även om människor inte befinner sig på samma plats.

Även efter den avtalade tiden, till första söndagen i advent, har en del personer fortsatt att be bönen. De har emellertid då saknat medvetenheten om att också andra ber den.

I Södertälje upplevde kyrkoherden också en mycket varm och livgivande ekumenisk gemenskap. Denna ekumeniska gemenskap tog sig konkreta uttryck bland annat i korsvandring genom staden på långfredagen där tusentals människor har deltagit, liksom gemensam bön inför pingsten.

Erfarenheter av att en bön som bes av olika personer på olika platser kan skapa gemenskap och samhörighet, liksom erfarenheter av att kristna genom att be inför pingst bidrar till en god atmosfär mellan varandra och gentemot samhället, lade grund till ett förslag som lades fram på fastans första dag, askonsdagen, i Varberg, där fader Björn nu är verksam.

Förslaget, att kyrkorna i Varberg tillsammans verkar för att bönen till den helige Ande bes från Kristi himmelfärdsdag till och med pingstdagen, togs väl emot. Men varför begränsa bönen till att endast människor i Varbergstrakten ber den?  Tanken uppkom att dela bönen med människor i hela Sverige. Denna tanke visade sig snabbt bli mycket positivt mottagen i olika sammanhang, av olika personer, på olika orter. Önskningar uppkom tidigt att verka för att bönen blir nationell.

Det handlar också om att konkretisera tanken och verka för att göra bönen tillgänglig för människor i Sverige. Även beträffande konkretisering av bönen visade det sig att människor från olika samfund var beredda att hjälpa till.

Redan nu finns många som ber bönen till den helige Ande. Detta bådar gott för framtiden. Om samarbetet mellan personer och kyrkor fungerar så fint redan i ett tidigt skede, hur gott blir det då inte när människor har bett bönen hela tiden till och med pingst?

Fortsätt läsa mer från oss