I år är det 100 år sedan Svenska missionsrådet bildades som ett svenskt svar på Världsmissionskonferensen i Edinburgh 1910. Den var en startpunkt för missionsekumeniken och hela 1900-talets ekumeniska rörelse. Det gemensamma vittnesbördet, i ord och handling, har sedan dess varit ett centralt motiv i alla ekumeniska strävanden.
-Vår gemensamma konferens är ett uttryck för det växande samarbetet mellan organisationerna Sveriges kristna råd (SKR) och Svenska missionsrådet (SMR), säger Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd.

På plats kommer ett stort antal av Sveriges kyrkoledare att vara samt många andra representanter för den svenska kristenheten. Under konferensen kommer SMRs årsmöte och SKRs kyrkofamiljesamlingar och extra årsmöte att hållas var för sig. SKR håller även ett rådsmöte tisdagen den 22 maj.

Utöver årsmötesförhandlingar arrangeras flera parallella seminarier: ”Mission och ekumenik de kommande 100 åren”, ”Missionären som gränsöverskridare”, Flyktingströmmar i världen – om migration och flyktingskap”, ”Engagemang och mångfald i biståndet”, ”Tro och politik” och ”Svärd till plogbillar – tror vi på det?” Bland seminarietalarna finns KG Hammar, Daniel Grahn, Johan Arenius och Klas Palm. På onsdagskvällen hålls en festkväll för 100-åringen Svenska missionsrådet för inbjudna gäster.

Fortsätt läsa mer från oss