sykars brunn nablus

Jag har precis fått materialet för nästa års bönevecka för kristen enhet i min hand. Det är lika spännande varje gång. Nu är det en grupp från Brasiliens kristna råd som står bakom och man lyfter fram mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan vid Sykars brunn i dagens Nablus (bilden). Under veckan 18-25 januari kommer vi att arbeta med hela kapitel fyra i Johannesevangeliet och temat hämtar vi från vers 7: ”Ge mig något att dricka”.

Texten i Johannesevangeliet talar om grundläggande mänskliga behov, men vattnet blir också en metafor för det ”levande vatten” (4:10) som Jesus erbjuder, ett vatten som gör att man aldrig mer blir törstig och som är en källa ”med ett flöde som ger evigt liv” (4:14).

I Brasilien har man utvecklat en metod för som kallas ”kontextuell bibelläsning”. Den innebär att man läser Bibeln och knyter an till den egna konkreta verkligheten. Utgångspunkten för bibelläsningen är vardagslivet och från vardagslivet närmar man sig bibeltexten som blir ”ett ljus på vår stig” (Psalt 119:105). Så får vi lära av den bibliska texten, som förändrar oss och gör det möjligt att bära vittnesbörd om Guds vilja i den konkreta verklighet vi lever i.

Jesus och kvinnan kommer från olika grupper i samhället och visar hur vi kan utvecklas genom våra olikheter. Precis detta vill böneveckan för kristen enhet lära oss. Johannesevangeliets fjärde kapitel stryker under betydelsen av att vi lär känna oss själva och att den vi möter då inte innebär ett hot. Att dricka vatten från någon annans källa blir första steget för att lära känna och uppleva en annans sätt att leva.

”Ge mig något att dricka” inbjuder oss att ändra attityder och att genom bönen söka enheten i Kristus mitt i mångfalden.

Olle Kristenson (3)

/Olle Kristenson

PS. Tillsammans med Studieförbundet Bilda inbjuder Sveriges kristna råd till en studieresa till firandet av böneveckan tillsammans med kyrkorna i Jerusalem 22 januari till 2 februari. Under resan kommer också Sykars brunn i Nablus att besökas. Vi återkommer med information om denna resa senare. DS.

Fortsätt läsa mer från oss