DEBATT Minst 20 000 platser för kvotflyktingar till 2020. Det behöver EU och dess medlemsstater komma överens om för att skydda världens mest utsatta flyktingar. Att målet bör vara minst 20 000 platser bygger på en beräkning som Kyrkornas kommission för migranter i Europa gjorde i april.

Miljoner människor runt om i världen tvingas på flykt från krig, oroligheter och förtryck. De allra flesta söker skydd i grannländer i väntan på att situationen i deras hemland ska förbättras. En del lämnar familj och vänner genom vidarebosättning organiserad av FN i ett tredje land, till exempel Sverige. Vidarebosättning av flyktingar erbjuder långsiktigt skydd för världens mest utsatta flyktingar.

Europa är en av de rikaste regionerna i världen. EU:s åtagande att skydda flyktingar behöver därför vidgas och inbegripa solidaritet med flyktingar som aldrig når Europa och med länder utanför Europa som tagit emot ett stort antal flyktingar.

Att detta är möjligt vet vi redan. 2008 genomfördes en gemensam vidarebosättning av 10 000 personer från Irak efter beslut från EU:s ministerråd. Vi uppmanar därför de svenska ledamöterna i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, Anna Hedh, S, Cecilia Wikström, FP, Anna Maria Corazza Bildt, M, och Carl Schlyter, MP, att arbeta för minst 20 000 platser för vidarebosättning till år 2020.

I dag och en vecka framåt pågår Kyrkornas globala vecka i hela Sverige, då kyrkor och organisationer runt om i Sverige fokuserar på migration och flyktingskap i gudstjänster, seminarier och olika aktioner.

Undertecknare:
Leah Odongo-Ogesare, Lutherska Världsförbundet i Nairobi
Karin Wiborn, Sveriges kristna råd
Eva-Christina Nilsson, Svenska missionsrådet
Anders Wejryd, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Sofia Walan, Kristna Fredsrörelsen
Niclas Lindgren, PMU
Annika Damirjian, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Lasse Svensson, Gemensam framtid
Peter K Sjögren, Life & Peace Institute
Ann-Katrin Persson, Sensus Studieförbund
Kerstin Enlund, Studieförbundet Bilda
Johan Berkman, Svenska Kyrkans Unga

Läs artikeln i Gefle Dagblad

http://gd.se/ledare/debatt/1.5305519-fullt-mojligt-for-eu-att-ta-emot-fler-flyktingar

Läs artikeln på Biståndsdebatten.se

http://www.bistandsdebatten.se/eu-maste-ta-emot-fler-kvotflyktingar/

Fortsätt läsa mer från oss