IMG_5513 - kopiaArmenisk Apostoliska kyrkan inledde med en armenisk liturgi.
Foto: Mikael Stjernberg.

Minneshögtiden delades upp i två delar där den Armenisk Apostoliska kyrkan inledde med en armenisk liturgi. Sedan övergick gudstjänsten i en ekumenisk minneshögtid med medverkan av ett stort antal kyrkoledare från alla kyrkotraditioner i vårt land.

-För hela världens fred och för den heliga kyrkans tillväxt, bed till Herren, sade fader Yeghishe Avetisyan, från den Armenisk apostoliska kyrkan.

Nattvard StorkyrkanFader Yeghishe Avetisyan, Armenisk apostoliska kyrkan, leder nattvarden.

Biskop Eva Brunne talade bland annat om svenska missionären Alma Johansson som blev vittne till folkmordet i Armenien:
-Idag vårdas Alma Johanssons grav av armenier. Därmed länkas våra folk samman, sade Eva Brunne.

Eva Brunne StorkyrkanBiskop Eva Brunne ber välsignelsen.

Ett flertal av gudstjänstbesökarna hade kommit med bussar från bland annat Södertälje, Västerås och Uppsala, däribland många barn och ungdomar. Gudstjänsten avslutades med en ljuständning efter att Hajak Hakopyan spelade det armeniska blåsinstrumentet dodok.

Ett flertal representanter från olika ambassader fanns på plats och den svenska regeringen representerades av energiminister Ibrahim Baylan.

IMG_5591
Den katolske biskopen Anders Arborelius höll en betraktelse.

Följande kyrkoledare deltog i den ekumeniska gudstjänsten: biskop Anders Arborelius (Katolska kyrkan), ärkebiskop Antje Jackelén (Svenska kyrkan), ärkebiskop Dioscoros Benyamin Atas, (Syrisk ortodoxa kyrkan), kyrkoledare Lasse Svensson (Equmeniakyrkan), Fader Yeghishe Avetisyan, (Armenisk apostoliska kyrkan), biskop Eva Brunne och generalsekreterare Karin Wiborn (Sveriges kristna råd).

Ljuständning Lasse Svensson StorkyrkanKyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan, deltar vid ljuständningen.

 

Fortsätt läsa mer från oss