Kyrkornas Världsråds fredskonferens den 18-24 maj i Kingston, Jamaica, var en stor ekumenisk manifestation för fred med ca 1000 deltagare från omkring 100 länder. I seminariet medverkar större delen av den svenska grupp som deltog i mötet i Kingston; Sofia Camnerin, Els-Marie Carlbäcker, Björn Cedersjö, Sanna Eriksson, Karin Hallin, Margareta Ingelstam, Bernt Jonsson, Lennart Molin, Malin Nilsson och Jenny Svensson. Förutom berättelser från Kingston-mötet kommer seminariet att handla om vad kyrkorna i Sverige gör för att följa upp mötet och hur vi tillsammans kan förstärka det ekumeniska fredsarbetet i Sverige.

Fortsätt läsa mer från oss