Flyer-Helig-fred-illustration-rubrik

Inget krig har utkämpats på svensk mark sedan 1814, vilket är unikt i världen. Men det är ingen exportvara som Sverige lyckats förädla. Runt omkring oss rasar fortfarande våldsamma konflikter mellan och inom länder som Syrien, Centralafrikanska republiken och Afghanistan. Ofta används religion som en förklaring till varför dessa konflikter är så svåra att lösa.

Men faktum är att konflikter där religion utgör huvudfrågan är ovanliga. Konflikter där religion är en av flera orsaker till konflikt är vanligare, men utgör fortfarande inte mer än hälften av konflikterna i världen idag. Trots detta är det viktigt att öka förståelsen av religioners roll i olika konflikter, och att uppmärksamma att religioner vanligtvis har ett kärnvärde som handlar om fred – inte om krig.

– En majoritet av världens befolkning definierar sig som troende. Det finns en oerhörd potential i att vi som tror lär oss mer om hur vår tro kan motivera oss att bli fredsbyggare. Vi är många. Och vi finns över hela världen, säger Maria Bäcklund, koordinator för Kyrkornas globala vecka.

Förra året genomfördes hundratals evenemang i Sverige under Kyrkornas globala vecka, allt från gudstjänster på temat till konserter, matbufféer och tipspromenader.

När Sverige nu gratulerar sig till 200 år av fred är det på sin plats att problematisera fredsbegreppet. Kyrkornas globala vecka 2014 handlar om trons möjligheter att skapa fred som mer än frånvaron av krig. En rättfärdig fred, som lovar frihet och rättvisa. En fred mellan stater och mellan människor.

– När vi nu levt med frånvaron av krig i 200 år borde vi ställa krav på den fred vi säger oss leva i. Genom att tala om en helig fred vill vi markera att vi är övertygade om trons möjligheter som  fredsskapare, säger Maria Bäcklund.

Inspirationen finns inte minst att hämta från platser där krig råder och där vanliga människor med tron som drivkraft ändå bygger fred. Exempel finns både bland fredspristagare och mindre uppmärksammade vardagshjältar.

Kyrkornas globala vecka firas varje år i november, med avslutning på Domsöndagen. I år infaller veckan 16 till 23 november men redan nu pågår förberedelsearbetet för fullt. Veckan är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Arrangörerna tar fram tema och verktyg men över hela landet planerar och genomför engagerade människor olika lokala aktiviteter.

Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är huvudmän för Kyrkornas globala vecka och arrangerar den tillsammans med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Läs mer: www.globalaveckan.se

Fortsätt läsa mer från oss