storkyrkan kungen antje

Efter en intensiv sammanträdesdag måndagen den 8 september landade jag klockan fem på en stol i Stockholms domkyrka, Storkyrkan, bakom fjorton kyrkoledare och tre mandeiska ledare. På motsatta sidan fanns Kungaparet med följe. Kyrkan kändes välbesökt med fyrahundra deltagare.

Vi var samlade i ett syfte; att rikta tankar och böner till Gud om hur det är ställt i Irak och Syrien. Det är inte första gången jag suckar en bön till vår Herre i detta ämne, men första gången i ett så brokigt sällskap. Klädseln skiljer, tro, teologi och språk skiljer. Vi som utgjorde ett vi under en timma i Storkyrkan representerade liksom ”från slott till koja” på många sätt, men vårt ärende var ett och samma: Vi vill fred. Vi vill rättvisa och mänsklig värdighet.

Ja, jag sätt där, bakom dessa andliga ledare och vid min sida fanns statyn över Sankt Göran och draken. En modig människa som trotsar det hotfulla för att rädda de oskyldiga. För en stund, tänkte jag, är det vi som är Sankt Göran, vi som vill fred. Vi som vill trotsa de hot som vill splittring. Vi som vägrar hata och vägrar låta människovärdet förringas. Nu vill jag betona – igen – att detta ”vi” på inget sätt är homogent. ”viet” är många olika, en mångfald, och som enas – blir ”vi” i att vi vill mångfald. Här, i Mellanöstern och överallt.

Mot slutet av förbönsgudstjänsten bad biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, Förenta Nationernas bön:

Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsaltet. Det är vår uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull. Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet människa

Så låt våra böner och tankar fortsätta. Ingen ska kränkas, förringas eller förföljas för var man är född, vad man tror eller hur man ser ut och är.

Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.

PS. Här kan du läsa mer om gudstjänsten i Storkyrkan: Nyhet DS.

Karin Wiborn (4)

/Karin Wiborn

 

Foto: Magnus Aronson.

Fortsätt läsa mer från oss