Vad betyder ord som ”framtidstro” i dagens arbetsliv? Det är en av de frågor som ska diskuteras när det riksomfattande nätverket Kyrka-Arbetsliv i Samverkan möts för sin höstkonferens i Göteborg 19-20 oktober. Medverkar gör bland andra LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin, SAABs chefsjurist Kristina Geers och biskop Carl-Axel Aurelius.

— Med årets höstkonferens vill vi utforska ord och uttryck som ofta används lite vårdslöst om arbetslivet och vad de betyder för den som är utan arbete och för arbetsgivare i tider av nedskärningar. Göteborg drabbades hårt under krisens år 2009. Arbetsmarknaden var mycket turbulent. Människor utsattes för stor press och ett liv som dagligen pendlade mellan förtvivlan och hopp. Nätverket Kyrka-Arbetsliv i samverkan vill sätta människan i centrum och under höstmötet fokusera på framtidstro och nya möjligheter, säger nätverkets ordförande Inga Johansson från Svenska Missionskyrkan.
Konferensen, som äger rum i Burgårdens konferenscenter, består av två dagars föredrag, samtal och arbetsplatsstudiebesök på bland annat Volvo, Landvetter och Kungälvs sjukhus.

Nätverket Kyrka och Arbetsliv är en kanal för erfarenhetsutbyte och kontakter, men också för kompetensutveckling i frågor med arbetslivsanknytning. I Nätverket ingår LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivaralliansen, Sveriges Kommuner och landsting, Svenska Kyrkan, Svenska Missionskyrkan och Sveriges Kristna Råd. Nätverkets ordförande: Inga Johansson, Svenska Missionskyrkan.

Fortsätt läsa mer från oss