Den inledande gudstjänsten vid SKR:s årsmöte hade temat Den gode herden. Den katolska kyrkofamiljen ansvarade för gudstjänsten. Medverkade gjorde Joanna Agetorp, biskop Anders Arborelius, Magdalena Dahlborg och p. Fredrik Emanuelson. Gudstjänsten firades i bön och förtröstan inför framtiden: Det skall bli en hjord och en herde.

Fortsätt läsa mer från oss