juluppropet-slutgiltig

Nu är juluppropet igång. Välkommen att skriva under på www.juluppropet.se

För tre veckor sedan, de 24 november, var vi många som slöt upp i ljusmanifestationer runt om i Sverige och sa: Vi vill inte ha det så här! Då var det ett år sedan regeringen presenterade sitt utkast till den tillfälliga lag som under tre år bland annat gör tillfälliga uppehållstillstånd till regel och allvarligt försvårar möjligheten att förenas som familj. Den situation som vi nu ser där ungdomar tas ur skolan och sänds tillbaka till osäker situation i Afghanistan hänger också samman med denna hårdare attityd.

I Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration följer vi vad som händer inom migrationsområdet. Gruppen har funnits i lika länge som SKR och samlar kyrkornas experter för samråd. Vi har goda kontakter med Migrationsverket och medverkar i kurser som verket har för sin personal. Gruppen står bakom de kurser som erbjuds till aktiva i församlingar och närstående som gäller fördjupning av kunskaper inom området: här finns såväl kurserna inom projekt #värme som andra utbildningar. Här formuleras även remissvar på utredningar och lagförslag inom området.

I gruppen har vi på nära håll följt utvecklingen och funderat över lämplig respons. Vi har fått så många rapporter om hur asylsökande ges stöd och sammanhang i olika aktiviteter i det svenska civilsamhället där kyrkorna är en viktig del. Gruppen har också fått återkommande önskemål om upprop och uppvaktningar. Vi tog del i den namninsamling som gjordes av Flyktingrådens riksorganisation (FARR) i våras och som samlade drygt 68.000 namn i folkkampanjen för asylrätt. Vi har skrivit debattartiklar och uppvaktat migrationsministern, allt i syfte att bidra till en klok och värdig migrationspolitik.

När gruppen möttes måndagen den 5 december fanns frågan om det var läge för en ny namninsamling. Under hösten har vi pratat om saken, och vi hade precis varit del i samtal med några andra om ett öppet brev till statsministern, ett initiativ som dock inte samlade tillräckligt stöd hos andra organisationer. Nu var frågan om vi skulle initiera något själva. För tio år sedan genomfördes Påskuppropet. Var det dags för något liknande? Från flera av SKRs medlemskyrkor fanns starka önskemål om saken. Gruppen beslöt att rekommendera SKRs styrelse att sätta igång det som fick namnet Juluppropet. Torsdagen den 8 december sa SKRs styrelse ja.

Det är ett intensivt arbete som skett under de senaste tolv dagarna. Texter har tagits fram, planering gjorts, webbplatsen byggts, kontakter tagits med medier. SKR har varit ett nav i en process som inkluderat kyrkoledare och kommunikatörer i flera sammanhang. Idag publiceras Juluppropet i fem kyrkligt närstående tidningar. När jag skriver detta på tåget till Stockholm onsdag morgon har jag just hört ärkebiskop Antje Jackelén som representant för SKR i P1 morgon motivera varför kyrkorna anser att en förändring behöver ske.

Jag hoppas på ett stort genomslag eftersom jag tror att det finns ett folkligt engagemang för ett mer humant bemötande av medmänniskor på flykt. Och jag vill gärna att konstruktiva samtal kring en värdig migrationspolitik ska fortsätta.

Som kyrkor och kristna är vi delaktiga i Guds mission att värna den värld som Gud älskar. Det inkluderar varje människa. Därför fortsätter vi också att be: ”Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.”

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

 

 

 

Fortsätt läsa mer från oss