I november 2022 släppte Sveriges kristna råd en uppdaterad version av klimatskriften ”Värna den jord som Gud älskar”.
Nu finns möjligheten att fördjupa sig i skriftens olika kapitel genom fem nyinspelade ljudavsnitt.

I skriften ”Värna den jord som Gud älskar” (ursprungligen från 2013, men uppdaterad 2022) diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner ändå samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid.

Det är SKR:s arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling som står bakom skriften, både originalet och uppdateringen. Skriften har nummer 18 i SKR:s skriftserie.

Nu finns det också möjlighet att ta del av fördjupning gällande den uppdaterade skriftens innehåll i form av inspelade intervjuer i ljudformat.

Benjamin Ulbricht, handläggare teologi och hållbarhet på SKR, har träffat följande personer för samtal som nu finns inspelade för lyssning:

  • ”Jorden ropar” – ett samtal med Nicklas Adamsson från Vännernas samfund, Kväkarna 
  • ”Guds älskade skapelse” – ett samtal med Johannes Widlund, PMU
  • ”Klimat och global utveckling” – ett samtal med Henrik Grape, Kyrkornas världsråd
  • ”Klimaträttvisa” – ett samtal med Hanna Soldal, Svenska kyrkans unga
  • ”Att bäras av ett hopp” – ett samtal med Torbjörn Söderqvist från Vännernas samfund, kväkarna
  • ”Vi gör det tillsammans” – ett samtal om studiehandledningen, med Annelie Anderberg från Studieförbundet Bilda

Här hittar du ljudavsnitten

Till ljudavsnitten med fördjupning av ”Värna den jord som Gud älskar”

Beställ/ladda ner klimatskriften

Här kan du köpa och beställa hem ett fysiskt ex eller ladda hem (gratis)

Fortsätt läsa mer från oss