Med anledning av de fruktansvärda händelserna i Norge skriver SKR:s tf generalsekreterare Lennart Molin:

”Våldsdåden i Norge den 22 juli var ett angrepp mot det öppna samhället. Vi delar sorgen och förtvivlan med människorna i vårt nordiska grannland. Våra tankar går först och främst till de anhöriga till dem som dödats och till dem som skadats.

Kyrkorna i Sverige står nära de norska kyrkorna. Våra samhällen har liknande grundvärderingar och demokratiska former. I en situation som denna blir därför sympatin överväldigande och stark. Av erfarenhet vet vi att kyrkorna i Norge i en situation som denna får en viktig roll för människor i kris. Vi vill uttrycka vårt stöd till kyrkorna i denna viktiga uppgift.Vi vill också uppmana kyrkorna i Sverige till förbön för Norge, för drabbade, anhöriga och landets ledarskap.

Gud,
inför det ofattbara och meningslösa våldet ber vi om förmågan att lyssna till och stödja varandra. Var ett skydd för dem som är i en sårbar situation. Möt människor i förtvivlan. Ge styrka och uthållighet åt dem som  bistår de drabbade i Oslo och på Utöya. Amen”

Fortsätt läsa mer från oss