I riksdagen pågår ett arbete för att ta fram striktare regler om svensk vapenexport. Enligt uppgifter igår var regeringspartiernas och socialdemokraternas ledamöter i utrikesutskottet överens om detta.

Svenska Freds har startat ett upprop med möjlighet att stödja kravet på att vapenexport enbart ska få ske till länder med demokratiskt valda regeringar. Flera andra organisationer, bland andra SKR:s nära ”släkting” Kristna Fredsrörelsen, stöder detta upprop, som också ligger väl i linje med tidigare uttalanden och remissyttranden från SKR.

Fortsätt läsa mer från oss