maria ljus

Jag sitter på tåget mellan Stockholm och Oslo. Sparsam som jag är utnyttjar jag mitt årskort på SJ istället för att flyga. Att det blir bättre för miljön är ju en ytterligare vinst.

Jag är på väg till Oslo. Den förträffliga referensgruppen för diakoni inom Sveriges kristna råd åker på två studiedagar. Vi ska möta Gatejuristen och Grön omsorg, delta i vardagsmässa och sopplunch i Töienkyrkan, besöka Frälsningsarméns gatehospital och möta Bymisjonen. Det ska bli riktigt spännande. För gruppen blir det ett sätt att starta upp Diakonins månad som ju startar nästa vecka. Här kan du förresten läsa mer om Diakonins månad; Länk pressmeddelande

SKRs referensgrupp för diakoni är en spännande grupp. Här möts praktiker som Frank från Hela människan, Ywonne från Frälsningsarmén, Ulrika från Pingströrelsen, Karin från Romersk-katolska kyrkan, Margareta från Evangeliska frikyrkan, Inga från Equmeniakyrkan och Janne från Svenska kyrkan för samråd och ömsesidigt lärande. Vi identifierar utmaningar i samhället och berättar för varandra vad vi försöker göra i respektive kyrka/organisation. Här representeras ett engagemang för medmänniskor som är storslaget.

Vi gläds också mycket åt årets fördjupningsmaterial som denna gång är ett grundläggande studiematerial om kyrkornas sociala arbete. Vi har kallat det Diakoni – mer än ord. De erfarna vägledarna Sanna och Hans-Erik Lindström från Svenska kyrkan har skrivit, med stöd från oss övriga. Själv tycker jag att den pedagogiska metoden med de sju borden på ett genialt sätt beskriver diakonins olika dimensioner. Vi tror och hoppas att många ska läsa och låta sig motiveras för det diakonala uppdraget; tjänsten för medmänniskan gäller alla. Det är ett snyggt häfte som går att ladda ner från SKRs hemsida: Länk Diakonins månad 

För övrigt vill jag gärna tipsa om konferensen Mänskliga möten i Jönköping 2-4 oktober. Det är hög tid att anmäla sig till denna konferens som bara äger rum vartannat år. Ett tillfälle att få ny kunskap, möta engagerade människor och låta sig inspireras och vägledas. Kyrkorna och organisationerna i Jönköping har gjort ett fantastiskt jobb i att förbereda några dagar med mänskliga möten. Kom och var med!
Här kan du läsa mer: http://idedagar.com/

Omsorg om medmänniskan är en del av Guds arbete för rättvisa och fred. Mina afrikanska vänner vill inkludera mänsklig värdighet. Ingen fred utan rättvisa, och fred och rättvisa stödjer mänsklig värdighet, säger de. Därför ber vi numera i min medarbetargrupp: Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och värdighet.

För mänsklig värdighet är inte minst viktigt inom kyrkornas sociala arbete.

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss