Området H2 står under israeliskt ansvar efter ett avtal mellan Israel och palestinska myndigheten. Anledningen till begränsningen är att följeslagarnas säkerhet för närvarande inte kan garanteras, men det finns förhoppningar om att de snart kommer att kunna återuppta sin närvaro i solidaritet med de människor som drabbas av konflikten.

Genom att vara en internationell närvaro i Israel och Palestina vill Ekumeniska följeslagarprogrammet bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten.

Den internationella närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper, såväl palestinier som israeler. Följeslagarprogrammet startade 2002 efter en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem om internationell närvaro i konflikten. Sverige är delaktig i arbetet genom Sveriges kristna råd och har sänt ut cirka 340 följeslagare. Programmet leds internationellt av Kyrkornas världsråd.

Ekumeniska följeslagarprogrammet har behov av fler människor som vill sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation och verka för rättvisa och fred. Sista ansökningsdag är den 28 april för nästa ansökningsperiod.

Mer information

https://foljeslagarprogrammet.se/foljeslagare/bli-foljeslagare/

Fortsätt läsa mer från oss