Sveriges Kristna Råd söker följeslagare till Palestina och Israel. Programmet SEAPPI (Swedish Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) som sedan starten sommaren 2002 sänt ut omkring 180 följeslagare, söker nu nya intresserade. Mer information och ansökningshandlingar på hemsidan.

Fortsätt läsa mer från oss