Göran Larsson arbetar på Frälsningsarméns internationella högkvarter i London, som ”Officer for European Union Affairs”. Den här veckan är han i Stockholm för att delta i EU:s åttonde rundabordskonferens om fattigdom och social utslagning, som genomförs på Älvsjömässan den 15-16 oktober. I konferensen deltar ministrar och regeringstjänstemän från EU:s medlemsländer, men också ett stort antal representanter för NGO:s; frivilligorganisationer och kyrkor.

En av tre huvudpunkter i EU:s så kallade Active Inclusion-strategi handlar om behovet av en mer flexibel arbetsmarknad — ett i sig mycket brett begrepp, öppet för olika tolkningar. Göran Larsson tänker på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden och säger, med avseende på den svenska situationen:
– Fokus på enbart arbete löser inte alla problem. Det behövs en bättre helhetssyn på människan.  Arbetslinjen, som drivs av den svenska regeringen, är i sig bra, men inte tillräcklig, anser Göran.
– För dem som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden räcker den inte. Det blir ofrånkomligen många som faller igenom våra socialförsäkringsnät, säger han. Därför behövs en större flexibilitet.

Kyrkor och frivilligorganisationer ställer krav på EU vad gäller framtiden. Vad ska komma efter det att den så kallade Lissabon-strategin om det sociala området (ej att förväxla med Lissabon-fördraget) upphör 2010? Organisationerna kräver ett starkt politiskt uttalande om en ny strategi med sikte på att utradera fattigdom och utslagning i Europa, en strategi som ska träda in från 2011.

Som en förberedelse inför Rundabordskonferensen arrangerar SKR:s arbetsgrupp för diakoni ett Diakoniforum i Immanuelskyrkan i Stockholm den 14 oktober.

Fortsätt läsa mer från oss