Diakoni betyder omsorg. Varje år i september sätter kyrkorna i Sverige fokus på just denna del av sitt arbete. Satsningen heter Diakonins månad. Diakonins månad är ett årligen återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund.

Inom ramen för Diakonins månad ger Sveriges kristna råd ut ett inspirationsmaterial. Inriktningen på materialet för 2012 knyts till Europeiska äldreåret 2012 där olika perspektiv blir belysta. Materialet speglar fyra aktuella huvudområden; Teologi och teori, Metoder, I praktiken, Gudstjänster och andakter.

I materialet finns det artiklar och intervjuer – bland annat medverkar Erik Blennberger, Barbro Westerholm, Sten-Gunnar Hedin, Tomas Sjödin, Johan Arenius m fl. Dessutom medverkar representanter från olika kyrkor och samfund som förmedlar tips och idéer.

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Hela Människan, Metodistkyrkan, Pingst fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa mer från oss