kakaobönor

För att bli diplomerad som ”Kyrka för Fairtrade” ska församlingen använda Fairtrade-certifierade produkter i sin verksamhet, informera och utbilda sina medlemmar om rättvis handel och samarbeta med andra aktörer i samhället för att på olika sätt främja etisk konsumtion och rättvis handel. Alla församlingar och kyrkor som uppfyller kriterierna kan bli diplomerade. Många församlingar driver frågorna om rättvis handel ekumeniskt.

– Äntligen blir vi diplomerade! Vi har haft en rättvis handelsbod i församlingen sedan 15 år tillbaka och har under dessa år berättat om Fairtrade i olika sammanhang. Genom att vi blir diplomerade som Kyrka för Fairtrade får vi nu inspiration att fortsätta med vårt arbete, berättar Helena Berghed, diakon i Hallsbergs församling och församlingens representant i Hallsbergs Fairtrade city-styrgrupp.

– Vi gläds åt att passera diplomerade 80 kyrkor som på det här sättet visar att evangeliet utmanar oss att på olika vis verka för en rättvis och rättfärdiga värld, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Söndagen den 26 maj blir antalet diplomerade församlingar fler än 80 när följande tre församlingar tar emot utmärkelsen i gudstjänster i respektive ort:

Hallsbergs församling,
Svenska kyrkan, Strängnäs stift, kl. 10.00, Adventskyrkan

Skerike-Gideonsbergs församling,
Svenska kyrkan, Västerås stift, kl.11.00, Gideonsbergskyrkan

Kindaholms församling,
Svenska kyrkan, Göteborgs stift, kl.14.00, Mårdaklevs kyrka

 

Fortsätt läsa mer från oss