Den 19 januari 2009 högtidlighålls Martin Luther King-dagen på många håll i landet. Bland arrangörerna av dagen finns, förutom Sveriges Kristna Råd Kristna Fredsrörelsen, Svenska Baptistsamfundet, Fredsagenterna och studieförbundet Bilda.

För mer information, gå till www.martinlutherking.se eller kontakta Pieter-Jan van Eggermont, koordinator för Fredskulturprogrammet inom SKR

Fortsätt läsa mer från oss