Under den pågående kampanjen Fairtrade Fokus har femton församlingar runt om i Sverige planerade diplomeringstillfällen.

För att bli diplomerad som ”Kyrka för Fairtrade” ska församlingen använda Fairtrade-certifierade produkter i sin verksamhet, informera och utbilda sina medlemmar om rättvis handel och samarbeta med andra aktörer i samhället för att på olika sätt främja etisk konsumtion och rättvis handel. Många församlingar driver frågorna om rättvis handel ekumeniskt och har representanter i Fairtrade city styrgrupper.

– Kyrkor runt om i Sverige har länge varit aktiv i arbetet med rättvis handel. Församlingarna som diplomeras under kampanjen har gjort ett fantastiskt arbete under lång tid som förtjänar att uppmärksammas. Jag hoppas och tror att andra församlingar kommer att inspireras av deras goda exempel, säger Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd.

Först att bli diplomerad under Fairtrade fokus är Sandhults pastorat i Borås (bilden). Sandhults och Bredareds församlingar som diplomerades i Bredareds kyrka i söndags. Diplomet räcktes då över av Monica Lojano och Angel Oyolo, Fairtrade-certifierade bananodlare från Ecuador som är på besök i Sverige under kampanjveckorna.
– Fairtrade har bidragit till att jag kunnat ge mina barn en bra framtid, säger Monica Bueno.

Monica Bueno är medlem i det Fairtrade-certifierade kooperativet UROCAL och har en liten ekologisk gård i södra Ecuador.

Följande församlingar har planerade diplomeringstillfällen under Fairtrades fokus 2012: 
Sandhults pastorat; Sandhults och Bredareds församlingar, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomeras 7/10
Västerleds församling, Bromma, Svenska kyrkan, Stockholms stift, diplomeras 13/10 Tolfta församling, Svenska kyrkan, Uppsala stift, diplomeras 14/10
Caroli församling, Borås, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomeras 14/10
Östersunds församling, Svenska kyrkan, Härnösands stift, diplomeras 14/10
Värnamo kyrkliga samfälldhet; Värnamo, Nydala och Fryele församlingar, Svenska kyrkan, Växjö stift, diplomeras 18/10
Våmbs församling, Skövde, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomeras 21/10
Partille församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomeras 21/10
Gustav Adolfs pastorat; Gustav Adolfs och Brämhults församlingar, Svenska kyrkan, Skara stift, diplomeras 21/10
Uddevalla samfälldhet; Uddevalla och Bäve församlingar, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomeras 21/10

Fortsätt läsa mer från oss