blomma klimat

Fasta för klimatet är en global rörelse som startades av Filippinernas chefsförhandlare vid klimatförhandlingarna i Warszawa i november 2013. Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, skriver idag ett öppet brev med uppmaning att delta i denna globala rörelse för klimatet:

Karin Wiborns brev:

I Sveriges kristna råds skrift ”Värna den jord som Gud älskar” skriver vi:

Våra livsmönster påverkar förutsättningarna för vår överlevnad. Ökande global uppvärmning, ekonomiska och sociala orättvisor samt ekologiskt ohållbara livsstilar hotar många människors liv och kommande generationers framtid. Världen måste nu utvecklas inom planetens hållbara gränser, som definierar de säkra nivåerna för utnyttjande som mänskligheten inte ska överskrida. En grupp av internationella forskare med vetenskaplig bredd har under ledning av Stockholm Environment Institute (SEI) identifierat nio sådana planetära gränser. Särskilda risker förknippas med förlusten av biologisk mångfald och påverkan på kvävecykeln. Mest akut kan klimatet sägas vara.

Kyrkorna förkunnar gemensamt att Gud kallar oss att vårda skapelsen. Våra konsumtions- och produktionsmönster behöver förändras i en solidarisk riktning. Vårt sätt att utnyttja jordens resurser betalas av de fattigas brist på resurser och ödelagda möjligheter. Att en utjämning ska ske är inte bara en profetisk utsaga om rättvisa utan också nödvändigt för att mänskligheten ska kunna fortleva under drägliga förhållanden. Som kyrkor i den rika delen av världen behöver vi ständigt påminna oss om att klimatet handlar om vårt ansvar att bidra till en rättvis värld. Att agera för rättvisa innebär att utkräva ansvar av regeringar och företag – men också av oss själva. Vanor och mönster kan förändras. På samma sätt som vi i nattvarden delar brödet med varandra så delar vi jorden med varandra. När brödet delas räcker det åt alla.

Fasta för klimatet är en global rörelse som först startades av Filippinernas chefsförhandlare vid klimatförhandlingarna i Warszawa i november 2013. Att fasta för klimatet innebär att – i solidaritet med dem som drabbats hårt av klimatförändringarna – avstå från att äta den första dagen i varje månad. Avsikten är att sätta press på världens regeringar för att få till stånd ett omfattande och rättvist avtal för klimatåtgärder. Fastan pågår tills avtalet är klart.

Den kristna fastans början sex veckor innan påsk är ett ypperligt tillfälle att ansluta sig. Det är ett symboliskt och konkret uttryck för hur vi som kristna tar ställning för klimaträttvisa!

Fasta för klimatet! – med början 3 eller 5 mars – och därefter den första dagen i varje månad.

Med glädje och allvar
Karin Wiborn, Generalsekreterare Sveriges kristna råd

___________________________________________________

Ladda ner Karin Wiborns brev om fasta för klimatet (PDF):
Fasta för klimatet 2014

Fortsätt läsa mer från oss