För några veckor sedan besökte jag barnens katedral i Tammerfors. Den finns, ganska mitt i staden, i en kyrka som tidigare var Finlaysons fabrikskyrka. På kyrktrappan möttes jag av två, nästan fullstora fårstatyer som signalerade välkommen och gav en föraning om att det här är en kyrka utöver det vanliga, vilket det sannerligen var.

Inne i kyrkan fanns en mängd krubbor, inte bara julkrubbor, utan där olika bibelberättelser kunde anas, med hjälp av lite större dockor och djur. Gudstjänsten hade en tydlig liturgi på barnens villkor och samtidigt tillgänglig för vuxna. Barn är barn, och en del av de mindre vandrade fram och tillbaka i mittgången med någon av krubbornas dockor eller djur i famnen. Efter gudstjänsten serverades varm eller kall saft och pepparkaka längst ner i kyrkan bland valar, kameler och får.

Själva kyrkorummet påminde om en mindre anglikansk kyrka, eller en metodistkyrka. En katedralskänsla men av mindre format.

Att detta gudstjänstbesök var en del av Ekumeniska rådet i Finlands höstmöte gav lite extra krydda åt upplevelsen. Tillsammans med barnen fanns biskopar, präster, diakoner, samfundsledare med sina olika attribut.

Denna kyrka är helt inredd för målgruppen barn, och används bara till barngudstjänster, barngrupper och skolbesök där bibelberättelser förmedlas. En slags frizon för barn. Väldigt fint att se och samtidigt lite sorgligt att det behövs, att inte alla kyrkor kan vara ett slags barnens katedral. Också.

I den församling jag kallar min är vi mitt inne i ett projekt för att bli bättre på att integrera olika åldersgrupper och intressegrupper i församlingen. Projektnamnet blev ”Reclaim the Church” på initiativ av ungdomarna, vilket är en fantastisk utmaning. Ungdomarna vill, frågan är om vi äldre är redo?

Kyrka – Arbetsliv, en samverkan mellan kyrkor och samfund, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer, inbjöd till höstmöte i början på oktober med temat ”Ung-var god dröj” med fokus på den växande arbetslösheten bland unga.

Och om ett par veckor har Svenska kyrkans ärkebiskop bjudit till möte om barn och unga. Väsentligt, viktigt och riktigt. Barn och unga ska intressera oss. Barn och unga i samhället, världen och kyrkan. För visst var det väl så han gjorde, Jesus? Tog fram ett barn och ställde i mitten när lärjungarna diskuterade vem som var den störste ibland dem. En viktig tanke i ekumenik, hela Guds hushåll-arbete.

/Karin Wiborn

Fortsätt läsa mer från oss