IPCA WW (International Prison Chaplains´ Association World Wide) är den internationella organisationen för pastorer, präster, diakoner med flera som arbetar med själavård i fängelser, anstalter och häkten. Under en femårsperiod leds IPCA:s arbete från Sverige. Birgitta Winberg, präst på Kronobergshäktet i Stockholm, är styrelsens ordförande och Doris Bernhardsson, pastor på Salbergaanstalten utanför Sala, är projektledare inför den världskonferens som kommer att avsluta ”den svenska perioden” år 2010. IPCA har under dessa år sitt högkvarter på SKR:s kansli i Ekumeniska centret i Sundbyberg.

IPCA finns representerat i så gott som hela världen, och i dess styrelse finns personer från alla världsdelar. Sista veckan i november var styrelsen samlad i Manila, Filippinerna. Förutom styrelsemötet hade man möten med regeringsrepresentanter för att diskutera mänskliga rättigheter. Styrelsen besökte även Manilas stadsfängelse.

Asiens representant i IPCA-styrelsen, Rudy Diamante, gjorde ett uttalande efter styrelsemötet. Uttalandet säger också något om vad IPCA arbetar med världen över:

”IPCA:s styrelse har genom sina aktiviteter eftersträvat att ännu mer utveckla sitt arbete med att dela Guds kärlek, vara bärare av hopp och ge en röst till dem som tystats. Vårt möte i Manila förenade, uppmuntrade och utrustade oss med stora insikter från dem som möter grundläggande mänskliga behov, som ökar samhällsengagemanget, som tar sig an mänskliga och religiösa rättigheter för intagna, utövar själavård och utvecklar ”restorative justice” i kriminalvårdssystem runt om i världen”.

Fortsätt läsa mer från oss