Berndt Gustafssons minnesfond för kyrko- och religionssociologi utlyser tillsammans med stiftelsen C E Wikströms minnesfond medel för forskning om Frikyrkor i förändring. Deadline 20 december.

Medlen är främst avsedda för initiering av större ansökningar till forskningsråd och andra anslagsgivare. Deadline: 2021-12-20.
Mer info om och hur du ansöker i denna pdf:
Utlysning frikyrkor i förändring

Läs mer

C E Wikströms minnesfond (skr.org)
Berndtgustafsson.se

Fortsätt läsa mer från oss