[OBS Besöket inställt.]

Grace Akumu, generalsekreterare i Climate Network Africa och en av experterna bakom de omtalade rapporterna från FNs klimatpanel IPCC, gästar Sverige under ”Kyrkornas globala vecka” i november. Kyrkornas globala vecka handlar i år om klimat och rättvisa och har temat ”Skapelsefeber”.

Grace Akumu från Kenya är en kraftfull röst inom området klimatförändringar och rättvisa, med ett särskilt fokus på hur Afrika drabbas. Hon har tidigare arbetat med FNs ”Economic Commission for Europe”, World Metrological Organisation och Kenyas regering. Kyrkornas globala vecka 18-25 november 2007 är en aktivitetsvecka för landets kyrkor, församlingar och kristna organisationer. Sveriges Kristna Råd är huvudarrangör av veckan och har inbjudit Grace Akumu att vara Globala veckans gäst. Grace Akumu kommer att medverka i seminarier, ministeruppvaktningar och gudstjänster på flera ställen i Sverige.

Kyrkorna och klimatet
– Kyrkornas globala veckas klimattema möter ett tydligt behov. Utan tvekan råder det ett sug efter sätt att ta upp klimatfrågorna i kyrkor och församlingar. Vi är därför glada att få Grace Akumu som gäst. Hon för in det nödvändiga rättviseperspektivet i klimatdebatten, säger Sofia Walan, projektansvarig för Kyrkornas globala vecka vid Sveriges Kristna Råd.

Under veckan kommer kyrkorna också att fördjupa den teologiska reflektionen kring skapelsen samt titta självkritiskt på hur de gör inför utmaningarna att förändra de egna livsmönstren. Med hjälp av temat och ett inspirationsmaterial vill organisationerna bakom Kyrkornas globala vecka ge aktiva i landets församlingar tillfälle och underlag för att reflektera och agera.

Församlingar inspireras
I slutet av augusti når inspirationsmaterialet för Kyrkornas globala veckas landets församlingar. Över 5000 inspirationspaket sänds ut. Materialet med temat ”Skapelsefeber” innehåller underlag för teologisk reflektion, röster från Syd, fakta om klimatförändringarna, byggstenar för gudstjänster och andakter, värderingsövningar och förslag på aktiviteter och handling. Det är ett ekumeniskt material framtaget av Sveriges Kristna Råd i samarbete med alla kristna biståndsorganisationer och studieförbund.

Materialet innehåller också personliga hälsningar och uppmaningar från bl a författaren Stefan Edman, ärkebiskop Anders Wejryd och Svenska Baptistsamfundets missionsföreståndare Karin Wiborn.

Ministeruppvaktningar
Under veckan gör kyrkor och organisationer på nationell nivå insatser för att påverka beslutsfattare och opinionsbildare. Liksom tidigare år planerar de ministeruppvaktningar, riksdagsseminarier och andra offentliga möten.

Fortsätt läsa mer från oss