Evangeliska Frikyrkan (EFK) är den första av SKRs tre observatörer som bestämt sig för att söka fullt medlemskap. Beslutet togs vid EFKs kongress 25-27 maj. EFKs ansökan kommer att behandlas av SKRs årsmöte i april 2007.
– Det är mycket glädjande att EFK tagit detta steg. SKR är en bred mötesplats för kyrkorna i Sverige. Med EFK som medlem blir den bredden ännu tydligare, säger Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare i SKR.

SKR består idag av 25 medlemmar och tre observatörer. Förutom EFK är också Pingst – Fria församlingar i samverkan och Adventistsamfundet observatörer. Att vara observatör är ett eget val, och innebär att man har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt. De tre observatörerna befinner sig i en process där de sagt att de väntar in varandras beslut om medlemskap.

Evangeliska Frikyrkan bildades 1997 genom sammangående av Helgelseförbundet/Fribaptisterna och Örebromissionen. Det nya samfundet hette fram till 2002 Nybygget – kristen samverkan.

Fortsätt läsa mer från oss