Den 15-21 juli håller Conference of European Churches sin 13:e generalförsamling i Lyon i södra Frankrike. CEC (ibland förkortas organisationen KEK) är samlande organ för ortodoxa och reformatoriska kyrkor i Europa.

Generalförsamlingen i Lyon genomförs under temat Called to One Hope in Christ. Från Sveriges Kristna Råd/Sveriges Frikyrkosamråd deltar Sven-Bernhard Fast, Lennart Molin, Marianne Andréas, Gunnel Borgegård och Birgitta Winberg (IPCA). Från Svenska Missionsrådet deltar generalsekreterare Eva Christina Nilsson.Tre av SKR:s medlemskyrkor, Metodistkyrkan, Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan, har delegater med i generalförsamlingen. Svenska Baptistsamfundet – som också är CEC-medlem – låter sig representeras via Europeiska baptistfederationen, EBF.

Fortsätt läsa mer från oss