Skapelsetid miljö fjäril

”Skapelsetid” är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa påminner om vårt förhållande till skapelsen. Påven Franciskus har i år uppmanat romerska katoliker att särskilt delta i den ekumeniska ”Världsdagen för bön om vård av skapelsen” som infaller den 1 september och som alltså inleder ”Skapelsetid”.

– När vi nu står inför så avgörande val för vad jorden kan bära så behöver vi som kristna också formulera det i våra gudstjänster. I år känns detta extra viktigt när världens ledare möts i Paris till klimattoppmötet COP21. Det säger Björn Cedersjö, direktor på Sveriges kristna råd.

– Det är en fråga om rättvisa, både i nuet och mellan generationerna. Vi påverkar livsförhållandena för våra barn och barnbarn. Det handlar om att ta ansvar för den värld som Gud älskar, att dela Guds passion för att allt levande ska kunna fortleva enligt Guds goda vilja. Vi tror att människan är utrustad av Gud med förmåga att handla konstruktivt. Som kristna vill vi göra det tillsammans med alla människor av god vilja, fortsätter Björn Cedersjö.

Den ortodoxa kyrkan har deltagit i ”Skapelsetid” sedan 1989. 1 september är kyrkoårets början i den östliga kristna traditionen enligt judisk förebild (2 Mos 23:16), och 15 oktober är Tacksägelsedagen i den västliga kristna traditionen.

I samband med SKR:s årsmöte i maj skrev 17 svenska kyrkoledare ett gemensamt uttalande om miljö och klimat, med utmaningar till såväl kyrkan som den svenska regeringen. Uttalandet överlämnades sedan till statssekreterare Yvonne Ruwaida vid Miljö- och energidepartementet den 4 juni.

2013 gav Sveriges kristna råd ut skriften ”Värna den jord som Gud älskar”. Här diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen.

Fortsätt läsa mer från oss