Den 3 april inleds två dagar av ekumeniska nätverksdagar för migrations- och integrationsfrågor i Immanuelskyrkan i Stockholm. På det digra programmet står bland annat panelsamtal med riksdagspartiernas kandidater till EU-valet samt medverkan av Daphné Bouteillet-Paquet från nätverket European Council on Refugees and Exiles.

För nionde året i följd arrangerar kyrkorna tillsammans nätverksdagar kring migration och integration. Denna gång samlas drygt 150 deltagare från hela landet där årets tema är Solidaritet och medmänsklighet först! Framtidens migrationspolitik – kyrkornas och civilsamhällets roll. Det kommer att handla om hur kyrkorna kan arbeta för inkludering och ett öppet samhälle. Uppmaningen till deltagarna är att komma och dela sina erfarenheter och att i retur få med sig kunskap och verktyg för framtiden.

Nätverksdagarna uppmärksammar att det i år är val till Europaparlamentet och lyfter fram vikten av ett öppet Europa och en gemensam human flyktingpolitik. Under två dagar hålls ett 20-tal seminarier och workshops med många inbjudna talare. En av dem är Daphné Bouteillet-Paquet från nätverket ECRE (European Council on Refugees and Exiles) som ska tala över ämnet Asylrättens framtid i Europa. Daniel Grynfarb, enhetschef på Migrationsverket, talar om Asylrättens framtid i Sverige. Den första nätverksdagen avslutas med panelsamtal under rubriken ”Migrationens framtid i Europa” med de politiska partiernas kandidater till årets EU-parlamentsval. Moderator är journalisten Marika Griehsel. Även mångfaldskören Hjärtats röster från Hela Människan i Stockholms län medverkar.

– Kristen tro säger att vi har ansvar för varandra över hela världen och alla människor ska bemötas med respekt och värdighet, oavsett religion eller ursprung, säger Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

– Det är självklart för oss i kyrkorna att möta och stödja människor på flykt. Därför är dessa nätverksdagar extra viktiga där vi kan lära av varandra, inspireras till ett nytt engagemang och där vi får praktisk information om agerandet i mötet med asylsökande i Sverige och Europa, fortsätter Karin Wiborn.

Frågan om konvertiteter i asylprocessen är ett aktuellt ämne i landets kyrkor och resultatet från frikyrkornas kartläggning av konvertitärenden kommer att presenteras under en workshop med titeln #rättilltro. Medverkan av Maria Gustin Bergström, projektledare Pingst Integration, Anna Karlgren, Svenska kyrkan och Inga Johansson, Equmeniakyrkan.

En efterfrågad workshop handlar om återvändandet och om att arbeta för ett så värdigt och hållbart återvändande som möjligt. ”Hur kan vi stödja personer som står inför ett eventuellt återvändande?” Medverkande är Elisabeth Lindholm, projektledare ”Barnets bästa vid återvändande” Strömsunds kommun och Mikaela Hagan, projektledare Röda korset.

Nätverksdagarna vänder sig till den som ideell eller anställd medarbetare i en kyrka eller frivilligorganisation. Dagarna arrangeras av kyrkorna tillsammans genom Sveriges kristna råd i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus.

Läs mer och se hela programmet

https://www.skr.org/kalender/natverksdagar-for-migrations-och-integrationsfragor/

Fortsätt läsa mer från oss