— Idag får fler är 60 procent av alla flyktingar vänta mer än ett decennium för att kunna skapa sig ett värdigt liv. Det är oacceptabelt. Som kyrkor vill vi möta behovet hos de mest utsatta och vara med i arbetet med att ta emot och möta behoven som flyktingar har, säger Doris Peschke, generalsekreterare för CCME, Churches Commission for Migrants in Europe.

I dag avslutas den fyra dagar långa konferensen i Sigtuna på temat ”Towards the common EU resettlement Scheme — the road ahead.” Arrangör för konferensen är CCME, inom ramen för det aktuella projektet ASPIRE, Assessing and Strengthening Participation In refugee Resettlement to Europe.

Konferensen hålls i samverkan med Svenska kyrkan, Sveriges Kristna råd och Sigtunastiftelsen. Inbjudna talare var bland andra migrationsminister Tobias Billström som var tydlig med att han vill se en ökning av antalet EU-länder som tar emot flyktingar efter hänvisning från UNHCR. Konferensen hålls strategiskt i början av det svenska ordförandeskapet, och en vecka innan Europeiska kommissionens förslag kring vidarebosättning kommer. Kyrkorna i Sverige har också antagit migrationsfrågan som ett prioriterat område som sitt bidrag under Sveriges ordförandeskap.

Kyrkorna uppmanar nu EU:s medlemsstater att ta ett större ansvar för flyktingar runt om i världen, och uppmanar till ett ökat samarbete mellan kyrkorna, frivilligorganisationer och stater. Av de cirka 32 miljoner flyktingar som globalt ingår i UNHCR:s ansvarsområde, återfinns bara 3,4 miljoner i Europa. Hittills i år har EU, med sina 500 miljoner invånare, erbjudit skydd för cirka 5 000 vidarebosatta flyktingar. Kanada, med 33 miljoner invånare, tar årligen emot 7 000. En ökad vidarebosättning kan stärka EU:s möjligheter till inflytande när det gäller mänskliga rättigheter i andra regioner. Syftet med veckans konferens är att skapa forum för diskussion om den aktuella situationen, att bidra till debatten om EU:s program för vidarebosättningar och att diskutera hur samarbetet mellan olika aktörer kan förbättras inom EU i fråga om vidarebosättning.

I tisdagens paneldebatt medverkade migrationsminister Tobias Billström, biträdande högkommissionär för UNHCR Erika Feller, CCME:s generalsekreterare Doris Peschke och Bjarte Vandvik, generalsekreterare för European Council for Refugees and Exiles. Moderator var Lennart Molin från SKR. Vicepresidenten för Europeiska kommissionen, Jacques Barrot (ansvarig för rättvisa, frihet och säkerhet) fanns inte på plats men höll sitt tal via en videoinspelning.
— Naturligtvis har kyrkorna en viktig roll att spela. De kan utbilda människor och aktivera deras hjärtan, sade han.

Fortsätt läsa mer från oss