IMG_6258

I dagens Aftonbladet skriver 15 kyrkliga ledare (biskopar, missionsföreståndare, kommendör etc) under rubriken: Visa större politiskt mod i klimatfrågan. Det är ett ganska unikt uttalande från en stor del av kyrkornas föreståndare i Sverige. Flera av dem satt på förmiddagen i Sveriges kristna råds klimatseminarium och grillades av Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen. 120 personer lyssnade i samlingen som hölls i S:t Eugenia kyrka i Stockholm och pågick hela dagen.

Vad är det som är på gång?

Under de senaste två åren har en arbetsgrupp inom Sveriges kristna råd tagit fram en skrift som fått namnet Värna den jord som Gud älskar. Det är ett ekumeniskt dokument, antaget av SKRs styrelse. Syftet är att ge teologiskt stöd för engagemang för att värna den skapelse som vi fått från Gud och som kan beskrivas som ett lån från kommande generationer. Men syftet är också att utmana människor i och utanför kyrkorna att fundera kring frågor om klimat och utveckling och klimat och rättvisa. Skriften ger också utmaningar både till politiker och till oss själva under rubrikerna: detta vill vi, detta vänder vi oss emot och detta uppmuntrar vi varandra att göra.

Jag har ingått i författargruppen till skriften vilket varit en spännande upplevelse. Här har olika teologiska perspektiv stötts och blötts. Med respekt för varandra har vi kommit fram till en text som vi alla kan acceptera, även om alla inte känner sig lika bekväma med allt. I botten finns dock en gemensam övertygelse om att vi vill ta Guds uppdrag att vårda skapelsen på allvar.

Nu hoppas jag att skriften kommer att läsas av många. Hoppas det blir många samtalsgrupper i kyrkor som kommer att använda den. Man kan beställa den på SKR:s webb där det också finns mer information:

Den här skriften passar så fint in i kyrkornas arbete för rättvis fred och hållbar utveckling. I SKRs fredsarbete är fred med skapelsen ett av flera fredsteman. Och hållbar utveckling bör ju självklart gälla alla de människor som Gud skapat och älskar. Målet rättvis fred borde därför vara helt självklart.

När jag nu sitter på tåget hem till Örebro (mina läsare märker väl att jag ofta skriver min blogg på resa) tackar jag Gud för en spännande dag. Den började för övrigt med att jag som representant för SKR följde Kristna fredsrörelsen till riksdagshuset för en hearing med Krigsmaterialexportöversynskommittén (vilket ord!). Kommittén vill möta civilsamhället för att få synpunkter på hur de ska genomföra sitt uppdrag att omöjliggöra export av krigsmaterial till icke-demokratier. Föredömligt att bjuda in på det sättet!

Och jag fortsätter att be: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss