Texten kommer från Kyrkornas världsråd och är frukten av en ekumenisk studieprocess som fortfarande pågår. Mycket av vad som hände i det stora ekumeniska fredsmötet i Kingston, Jamaica, i maj 2011 var kopplat till det som texten talar om.

Dokumentet ger en teologisk grund för kristet fredsarbete, talar om de utmaningar och hot som finns och ger signaler om vad en rättfärdig/rättvis fred skulle kunna innebära i samhället, med jorden, på marknaden och mellan folken.

Fortsätt läsa mer från oss