20140929_153159

Sveriges kristna råds idégrund är lär känna varandra på djupet – så att världen kan tro. Det finns egentligen bara en väg att uppnå detta; att mötas, berätta varandras historia, förklara så gott det går när frågan ”varför gör ni på detta viset” ställs. Man lär känna varandra på djupet genom ett öppet och nyfiket sinne samtal, genom att lyssna och dela med sig.

Sedan 1997 inbjuder Sveriges kristna råd landets kyrkoledare till ett dygns gemenskap utan beslutsagenda. I år var vi sexton stycken från elva trossamfund som möttes på pingströrelsens konferenscenter Kaggeholms slott. Har du som pastor eller präst i en lokal församling tänkt på att ni lokalt har precis samma möjlighet? Att som kyrkliga ledare på en ort dra er undan en dag för samtal och bön? Jag är förvissad om att det är ett sätt att vara med och förändra världen. Så enkelt. Så stort.

Karin Wiborn (4)

/Karin Wiborn

Fortsätt läsa mer från oss