UTTALANDE Ett år efter Påskuppropet…

  • noterar vi att den tillfälliga asyllagen som tillkom i Påskuppropets anda har gett många möjlighet att stanna i Sverige, samtidigt som vi sörjer över att det inte blev en amnesti så som Påskuppropet föreslog.
  • förväntar vi oss att regeringen gör sitt yttersta för att underlätta införandet av det nya domstolsförfarandet så att det ger ökad rättssäkerhet åt de asylsökande.
  • välkomnar vi ett ökat fokus på skyddsbehov i den nya utlänningslagen, men oroas över att det humanitära perspektivet ges minskat utrymme.
  • vill vi tillsammans med andra trossamfund fördjupa dialogen med myndigheterna om människor som förföljs på grund av religiös trostillhörighet.
  • förbinder vi oss som kyrkor att stödja integrationsfrämjande arbete så att vi får ett samhälle med plats för alla och där alla behövs.

Sveriges kristna råds årsmöte 26-27 april 2006

Fortsätt läsa mer från oss