Den 28 juni 2011 offentliggjordes det ekumeniska dokumentet Christian Witness in a Multi-Religious World — Recommendations for Conduct, en global uppförandekod för mission. Bakom dokumentet står Kyrkornas Världsråd, Påvliga rådet för interreligiös dialog samt Evangeliska Världsalliansen. Det betraktas som en historisk ekumenisk händelse att man inom denna bredd av kyrkor — motsvarande cirka 90 procent av världens kristna — har kunnat enas om etiska regler för hur mission ska bedrivas.

Avsikten med reglerna är inte att försöka ena kyrkorna kring en gemensam missionsteologi utan vad man vill är att förmedla vissa praktiska, etiska grundprinciper för hur kristna bör vittna om sin tro i en multireligiös värld. Dokumentet är riktat till kyrkor, kristna råd på olika nivåer och missionsorganisationer, som rekommenderas att praktiskt omsätta grundprinciperna i sina egna konkreta situationer.

Dokumentet kommer att översättas till svenska inom de närmaste veckorna och läggas ut på denna hemsida. Tills vidare finns det att läsa i sin engelska ursprungstext.

Fortsätt läsa mer från oss