Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed har spelat en stor och avgörande roll och är själv protestantisk kristen: barn av en protestantisk kristen och en muslimsk förälder, och har vinnlagt sig om att skapa fred i hela regionen på Afrikas horn och angränsande länder och regioner. En försoning inom Etiopiens största samfund är en viktig del i en bredare försoningsprocess.

S:t Selasse etiopiska ortodoxa församling, som sedan 2011 haft eget medlemskap i Sveriges kristna råd, förenas nu med det etiopiska ärkestiftetför Sverige och Skandinavien under ärkebiskop Elias, och församlingens egna medlemskap i Sveriges kristna råd upphör därmed.

Den 18 mars besökte ärkebiskop Elias och fader Gebregiorgis, kyrkoherde i S:t Selasse församling, Sankt Ignatios ortodoxa akademi, för att samtala om samarbete inom utbildning och ekumenik.

På bilden från höger till vänster: Michael Hjälm (rektor Sankt Ignatios akademi), f Jean Mansour (seminarieföreståndare och styrelseledamot i SKR), ÄB Elias, f Gebregiorgis, Misha Jaksic (ortodox samordnare SKR).

Den första etiopisk-ortodoxa kyrkobyggnaden i Sverige, Medhanealem kyrka, invigdes år 1995 i Hagsätra, Stockholm.

Läs mer

Här kan du läsa mer om alla medlemskyrkor inom Sveriges kristna råd: https://www.skr.org/om-oss/medlemskyrkor/

Fortsätt läsa mer från oss