Sveriges kristna råd välkomnar ambitionen att förtydliga lagen om hets mot folkgrupp, och tillstyrker utredningens förslag.

Utredningen ”En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp” hade uppdraget att undersöka om förnekelse eller förringande av Förintelsen och vissa andra brott kan vara straffbart.

Med utgångspunkt i EU:s ramverk mot rasism har utredningen också undersökt om straffansvaret för hets mot folkgrupp även bör omfatta uppmaning till våld, liksom gärningar mot enskilda individer i de skyddade grupperna. Ett förtydligande menar vi stärker tryggheten för dessa grupper och skyddar minnet av Förintelsen och andra brott, något som vi alla behöver bli påminda om.

Lagförslagen – som rör både brottsbalken och grundlagen – innebär enligt den parlamentariska kommittén mest redaktionella förtydliganden och egentligen ingen förändring av straffområdena.

Förtydligande i spåren av brännandet av heliga skrifter

Sveriges kristna råd välkomnar ett förtydligande av lagstiftningen också utifrån det osäkra rättsläget som framkommit i spåren av brännandet av heliga skrifter. Det vidare sammanhanget, med val av tidpunkt och plats, är av stor betydelse när en gärning ska bedömas. Vi är också oroade över hur denna typ av manifestationer inskränker barns rätt till andlig utveckling (Barnkonventionen artikel 6) när de tillåts hållas framför religiösa byggnader.

Vi vill värna rätten att kritisera även religion, men vi vill inom befintlig lag också värna om det heligas plats i vårt samhälle och den mellanmänskliga respekten som en grundbult för vår samlevnad.

Fördjupa dig!

Du kan läsa utredningen här.

Ladda ner vårt remissvar.

Fortsätt läsa mer från oss