båtflyktingar

Med förslagen om åtstramningar i flyktingpolitiken hamnar Sverige på EU:s miniminivå vad gäller att erbjuda skydd åt nödställda flyktingar. Barnombudsmannen beskriver förslaget som ”barnfientligt” och Förvaltningsrätten i Göteborg ifrågasätter om det är förenligt med Europakonventionen och FN:s barnkonvention. Det är en sorglig utveckling för Sverige som är känt för att stå upp för mänskliga rättigheter och allas lika värde.

”Vi kan inte se på när regeringen föreslår förändringar som tydligt försämrar mänskliga rättigheter och bryter mot internationella konventioner”, säger Martin Nihlgård, Sverigechef på IM Individuell Människohjälp.

Det är också tydligt att de åtstramade reglerna kring familjeåterförening och anhöriginvandring kommer att leda till att familjer splittras och slå särskilt hårt mot kvinnor och barn.

”De kvinnor och barn som skulle ha fått en möjlighet att återförenas med sina familjer i Sverige blir med den nya lagen istället kvar i konfliktområdena, eller tvingas ge sig ut på den riskfyllda flyktvägen”, säger Björn Cedersjö, direktor i Sveriges kristna råd.


Vi, tolv organisationer med verksamhet inom humanitärt arbete och utvecklingsfrågor, vädjar till samtliga ledamöter i riksdagen att rösta nej till:

– Åtstramade regler kring familjeåterförening och anhöriginvandring.
– 
Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Förslaget medför en stor osäkerhet som har särskilt negativ inverkan på barn och vuxna som upplevt traumatiska händelser.
– Att övriga skyddsbehövande inte får rätt till uppehållstillstånd. En stor andel av alla hbtqi-personer som sökt asyl i Sverige har beviljats uppehållstillstånd genom denna kategori.
– Begränsningen av synnerligen och särskilt ömmande omständigheter. De som får stanna på grund av ömmande omständigheter utgör några få procent av antalet asylsökande. De flesta är barn.

Bakom ovan krav står medlemmar i CONCORD Sverige:
Afrikagrupperna
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Individuell Människohjälp
KFUM Sverige
Kvinna till Kvinna
Män för Jämställdhet
Praktisk Solidaritet
RFSL
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Sveriges kristna råd
Svenska kyrkans internationella arbete
Union to Union

Läs mer

Läs propositionen i sin helhet här

 

Fortsätt läsa mer från oss