Diakonins månad 2018.

I söndags hörde många av oss en predikan om den barmhärtige samariern. Jesus berättar om en samarier på resa mellan Jerusalem och Jeriko, alltså utanför det område som var hans hemtrakter. När han möter en överfallen man tar han sig an honom och visar honom barmhärtighet. Samariern visar sig vara den slagne mannens nästa. Och Jesus säger: Gå du och handla på samma sätt.

En föraktad utlänning visar sig vara den sanna medmänniskan. Vems nästa är jag? Och vem kommer att vara min nästa den dag jag behöver hjälp? Jag tycker det är värt att tänka på när man funderar över hur man ska lägga sin röst på valdagen.

Söndagens tema var Medmänniskan. Det var också inledningen på Diakonins månad. Under september månad uppmärksammar kyrkorna särskilt Jesu uppdrag att vara varandras medmänniskor. Det utvalda temat 2018 är Äldres psykiska ohälsa. På Sveriges kristna råds hemsida (länk) finns länkar, poddar och information som ger kunskap som hjälper oss att leva ansvarigt och möta människor klokt och med medkänsla.

Nästa söndag är temat i kyrkans år Enheten i Kristus. Vi påminns om Guds vision att sammanfatta allt i Kristus, allt i himmelen och allt på jorden. Vi tar emot enhetens gåva samtidigt som vi ber och arbetar för kyrkans enhet. Men det är bara ett steg på vägen till målet: en enda mänsklighet. I all sin mångfald, med sitt myller av olika människor, kommer den nya världen att vara ett hem för människor av alla slag. Mångfalden kommer att vara rikare än vi kan tänka. För lika variationsrik som skapelsen är kommer mänskligheten att vara när vi samlas kring Kristus. Då finns inga föraktade utlänningar, alla är välkomna.

Vi ber (med en bön hämtad ur Kyrkoårets gudstjänster 2017-2018):

Gud, du har skapat oss människor att leva i kärlek till varandra.
Vi hittar ofta genvägar bort från vårt stora uppdrag.
Det är ett enkelt uppdrag: älska!
Men vi är duktiga på att ifrågasätta, inskränka, hitta på skäl som ger alibi.

Gud, hjälp oss på nytt och på nytt att inse vad din vilja är.
Du vill verkligen att vi älskar varandra, att vi lever i omsorg om varandra.
Endast så kan vi växa och bli hela människor, bli dina medarbetare.
Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss