Måndagen den 13 juni-onsdagen den 15 juni genomförs konferensen En kyrka med alla på kursgården Furuboda utanför Kristianstad. I föreläsningar, gruppsamtal och ”verkstäder” bearbetas frågor om människovärde och mänsklig värdighet. ”Slaget om verkligheten”, ”Att leva som andra — men vem är dom andra?” och ”Att mötas är att mötas i sårbarhet” är rubrikerna till några av föredragen. ”Verkstäderna” handlar bland annat om värdighet och arbetsmarknad, familjeperspektiv och det goda samtalet.

Medverkar i konferensen gör bland andra ärkebiskop emeritus KG Hammar, författarinnan Elsie Johansson, arkimandrit Tikhon  Lundell från Serbiska ortodoxa kyrkan och teol dr Arne Fritzson. Konferensen arrangeras av SKR:s arbetsgrupp kring funktionshinderfrågor, Lunds stift, Föreningen Furuboda och studieförbunden Bilda och Sensus.

Fortsätt läsa mer från oss