Generalförsamlingen pågår på Sigtunastiftelsen den 26-28 juni och beräknas samla cirka femtio delegater från CCME:s medlemsorganisationer över hela Europa, samt några representanter för partnerorganisationer i Europa, Mellanöstern och Afrika. Den första dagen av generalförsamlingen (26 juni) välkomnas alla som är intresserade till Sigtunastiftelsen för att delta i en konferens om EU:s yttre gränser och tematiska seminarier med fokus på erfarenhetsutbyte (anmälan behövs).

– Möjligheten att dela, nätverka och lära av varandra i frågor om flykt, migration, mångfald och kyrkornas ansvar är viktiga komponenter i CCME:s arbete.

Det säger Kristina Hellqvist som är handläggare för flykting- och integrationsfrågor i Svenska kyrkan. Hon finns även med i Sveriges kristna råds migrationsarbetsgrupp och är vice ordförande i CCME.

– En viktig fråga under generalförsamlingen kommer att vara hur kyrkorna kan påverka Europas länder att i högre grad tar ansvar för flyktingkriserna i vår närhet, inte minst den humanitära katastrof som inbördeskriget i Syrien burit med sig, fortsätter Kristina.

Ett av seminarierna kommer att handla om EU:s yttre gränser med medverkan av experter från  civilsamhället och politiker från olika länder i EU. Bland annat talar den svensk-eritreanska journalisten Meron Estefanos. Tematiken handlar om vilket pris flyktingar och migranter betalar för att korsa gränser och vilket pris vi är beredda att betala för att försöka hålla gränserna till Europa stängda. Det kommer även att bli en presentation av preliminära resultat från en ny europeisk studie som CCME arbetar med. Organisatoriska frågor som hur ett närmare samarbete med den europeiska kyrkokonferensen (KEK) skulle kunna se ut kommer också att diskuteras under dagarna i Sigtuna.

Bland de medverkande vid generalförsamlingen finns Victoria Kamondji, ordförande för CCME, Åke Bonnier, biskop i Skara stift, Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd, Alf Linderman direktor Sigtunastiftelsen, Seta Hadeshian, direktor för det diakonala arbetet vid Mellanösterns kristna råd (MECC) och Tabitha Kentaro Sabiiti, handläggare för påverkansfrågor vid Afrikanska kyrkokonferensen (AACC; All African Conference of Churches).

Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd, de två svenska medlemsorganisationerna i CCME, är värdar för mötet i Sigtuna.

Fakta CCME:
CCME grundades 1964 av Kyrkornas Världsråd och har idag också ett nära samarbete med den europeiska kyrkokonferensen, KEK. CCME har fem olika verksamhetsområden på agendan; Europas ansvar för skydd av flyktingar, mänsklig värdighet för arbetskraftsmigranter, arbete mot människohandel, enhet i mångfald och stärkt ekumenik mellan inhemska och migrantledda kyrkor, och kyrkornas arbete för integration och inkludering.

För mer information om CCME: www.ccme.be

Fortsätt läsa mer från oss