Uttalandet lyder i sin helhet:

Säg NEJ till att kvinnor utnyttjas i prostitution under fotbolls-VM 2006

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd samlat till årsmöte i Uppsala 25-26 mars 2006 uppmanar Tysklands regering, det tyska fotbollsförbundet, FIFA, andra organisationer, fotbollspelare och enskilda idrottsentusiaster att ta sitt ansvar och klart ta avstånd MOT att kvinnor exploateras i prostitution och trafficking i samband med fotbolls-VM i Berlin 9 juni-9 juli 2006.

I Sverige är det kriminellt att köpa sex, men i Tyskland legaliserades sexindustrin 2002 och just nu byggs det nya ”bordellbås” runt om idrottsarenorna.

Trettiotvå av de länder som deltar i spelen har skrivit på FN:s konvention mot prostitution och trafficking. Sverige är ett av dem. Vi bör nu ta vårt ansvar och påverka Tyskland att ta itu med bordellverksamheten runt VM. Handeln omsätter enorma summor och i dess spår finns kvinnor som utsätts för våld, psykiska och fysiska övergrepp, droger och sexuellt utnyttjande. Tusentals av kvinnorna i VM-bordellerna kommer att vara insmugglade sexslavar från Östeuropa och Balkan.

Människan är skapad till Guds avbild. När människan inte längre är helig utan kränks, kränks också Gud.

Prostitution är ingen sport utan världens äldsta brott mot de mänskliga rättigheterna.

Säg därför NEJ till att kvinnor utnyttjas i prostitution samtidigt som 3 miljoner fotbollsentusiaster möts i Tyskland för att glädjas i årets stora idrottsmanifestation!

 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

_______________________________________

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd har cirka 2 500 enskilda medlemmar och samverkar med de flesta kristna trossamfund i Sverige. Lokala ekumeniska kvinnoråd finns på 15 orter.

Publ SKR 060410

Fortsätt läsa mer från oss