”Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.” (1 Joh 3:20).
Med det bibelordet i fokus bjuder SKR in till en ekumenisk upptäckardag för ungdomar. Bland de medverkande finns ärkebiskop emeritus KG Hammar. Han kommer att tala under rubriken ”Gud och kyrkan – en komplicerad relation”.

Plats och tid
Uppsala 8 december 2007 kl 9-17

Ur inbjudan
Som kristna behöver vi lära känna varandras kyrkor och samfund för att förstå varandra bättre. Därför är det bra att träffas till samtal och bön för att få mer kunskap om varandras traditioner.

Sveriges Kristna Råd inbjuder ungdomar från alla kyrkofamiljer, den lutherska, den katolska, den ortodoxa och den frikyrkliga, till en utbildningsdag i ekumenik den 8 december 2007. Svenska kyrkan är värd och vi håller till i Kyrkans Hus, Sysslomansgatan 4, Uppsala, samt i Domkyrkan.

I programmet ingår bl.a. ett föredrag av KG Hammar, ärkebiskop emeritus, och en ortodox vesper i Domkyrkan. Under dagen delar vi våra erfarenheter från olika traditioner.

Fortsätt läsa mer från oss