Kyrkorna i Sverige kan sannolikt minska energiförbrukningen med upp till 40 procent. Samtidigt skulle kyrkans koldioxidutsläpp kunna minska med cirka 70 procent. Siffrorna presenterades vid en ekumenisk konferens i Stockholm med syfte att radikalt minska kyrkornas klimatpåverkan.

Inte bara avsevärt minskad energiförbrukning och klimatpåverkan blir resultatet om svenska kyrkor på bred front går in för att ändra sin energiförbrukning. Kostnaderna för kyrkliga byggnader skulle närmast kunna halveras. Siffrorna som presenterades vid den ekumeniska klimatkonferensen i tisdags i Immanuelskyrkan i Stockholm är beräkningar utifrån energianalyser som gjorts vid Härnösands och Karlstads stift, men beräknas vara representativa även för landets kyrkobyggnader i stort.

Konferensen som arrangerades av Sveriges Kristna Råd, föreningen Etik & Energi samt Sensus studieförbund samlade närmare 120 deltagare från olika kyrkor i landet.
– Den stora uppslutningen visar ett tydligt ökat engagemang från kyrkorna i klimatfrågan, säger Dan Melander, projektsamordnare vid Etik & Energi. Allt fler inser att kyrkorna kan och bör fungera som föregångare i klimathanteringen.

Konferensen avslutades med att deltagarna enades kring ett gemensamt uttalande med en uppmaning till samtliga personer inom kyrkorna i Sverige:
__________________________________

Uttalande från deltagare i den ekumeniska klimatkonferensen i Immanuelskyrkan
Stockholm den 11 mars 2008

En fossilbränslefri kyrka — för nu levande människor och kommande generationer

Kyrkorna i Sverige har ett ansvar för att bevara vår jord genom att aktivt arbeta för minskad klimatpåverkan. Vi uppmanar nu alla landets församlingar att omsätta detta i praktisk handling, helst före Interfaith Climate Summit-konferensen i Uppsala i november 2008, genom att:

– låta alla präster och pastorer få minst en heldags utbildning i den etiska sidan av klimatfrågan,
– genomföra en utåtriktad klimatdag, samt
– börja formulera ett konkret handlingsprogram för klimatarbetet i den lokala församlingen.

_______________________________

Fortsätt läsa mer från oss