ljus

Arbetar man ekumeniskt när kristna söker kontakt med företrädare för andra religioner för att samtala och arbeta interreligiöst?

Frågan har diskuterats då och då och inte minst under den senaste tiden här i Sverige. Arbetet med manifestationen ”Vägra hata” har varit ett tillfälle då människor från olika religioner kommit samman i sin övertygelse om att religionerna har något gott att bidra med i samhället. Detta ströks även under i den replik som ett antal medlemmar i Sveriges interreligiösa råd (SIR) skrev som svar på Bo Rothsteins debattartikel i Dagens nyheter i söndags.

Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn beskrev i en intervju i Dagen hur hon engagerat sig för att bygga goda relationer inom SIR. Samtidigt, säger hon, är ju mitt och Sveriges kristna råds huvuduppdrag att arbeta för kristen enhet och företräda kyrkorna i olika sammanhang i samhället.

Jag tycker att Karin har en viktig poäng här. När kristna människor talat om ekumenik har man traditionellt tänkt på arbetet för en fördjupad kristen enhet. Den ekumeniska rörelsen är en kyrkornas rörelse som menar sig vara ett svar på Jesu bön om enheten mellan Jesu lärjungar. Enheten syftar bland annat till att världen ska tro att Jesus är sänd av Gud (Joh 17:21).

Jag tror därför att det är mindre klokt att börja tala om ”den bredare ekumeniken” eller liknande uttryck när det handlar om interreligiöst arbete. Interreligiösa kontakter bygger på respektfull dialog och gemensamt arbete där så är möjligt. Vi förenas som människor. Och Gud verkar för det goda i många olika sammanhang, med eller utan kristna människor närvarande.

Samtidigt utmanas jag av att det grekiska ordet oikoumene (som gett oss ordet ekumenik) betyder ”hela den bebodda världen”. Guds vilja är ytterst att hela världen ska försonas och förenas i Kristus. Det är därför som det är kyrkans huvuduppgift att vara en del i Guds pågående mission för världens helande. Och att arbeta i mission är, som vårt missionsdokument säger, att arbeta Tillsammans för livet – mission och evangelisation i en värld i förändring.

Det är därför som kyrkorna i Sveriges kristna råd arbetar för att ”Lära känna varandra på djupet för att världen ska tro och leva”. Det är därför som vi är ”Kyrkorna tillsammans i tro och handling”. Det är därför som med glädje vi vittnar om vår tro på Jesus och samverkar med människor av god vilja för ett gott samhälle.

Och vi ber som vi brukar: Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.

 Björn Cedersjö (4)
/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss