Vid SKR:s årsmöte i Linköping 4-5 maj antogs, som tidigare nämnts här på sidan, nya stadgar för rådet. De förändringar som stadgeändringen medför handlar om hur SKR:s beslutsfunktioner organiseras. Arbetsutskottet tas bort, antalet styrelseledamöter minskas och den nya enheten Rådsmötet tillskapas. Rådsmötet innebär styrelsen + möjlighet för var och en av SKR:s medlemskyrkor att skicka en representant.

En del i organisationen som inte berörs av stadgeändringarna är presidiet. Presidiet består av fyra personer, en från var och en av de så kallade kyrkofamiljerna. Ordförandeskapet för SKR och styrelsen cirkulerar mellan dessa fyra personer; SKR byter alltså ordförande varje år. Även om presidiet i sig finns kvar, byttes några av personerna i presidiet ut vid årsmötet. Presidiet består nu av biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift (katolska kyrkofamiljen) som är ordförande, samt de tre vice ordförandena: biskop Julius Abdullahad Shabo, syrisk-ortodoxa kyrkan (ortodoxa kyrkofamiljen), ärkebiskop Anders Wejryd, Svenska kyrkan (lutherska kyrkofamiljen), och föreståndare Pelle Hörnmark, Pingst – fria församlingar i samverkan (frikyrkofamiljen).

Antalet medlemskyrkor är nu 28 stycken. Dessutom finns en kyrka med observatörsstatus. Ny medlem från och med årsmötet är S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka.

Fortsätt läsa mer från oss