Wejryd Atas - s
Anders Wejryd och Dioscoros Benyamin Atas. Foto: Mikael Stjernberg

Vartannat år håller Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd gemensam årskonferens. 125 representanter från Svenska missionsrådets medlemsorganisationer och Sveriges kristna råds medlemskyrkor deltog i årskonferensen. Den stora ekumeniska bredden kom till uttryck i blandningen av andakter och mässor, från ortodox till frikyrklig tradition. Årskonferensen inleddes med att landshövding Rose-Marie Frebran bjöd deltagarna på mingellunch på Örebro slott.

agnes abuomProgrammet under de två dagarna präglades av samtal om migration, religionsdialog, mission och fred. Temat ”Över gränser” gick som en röd tråd genom konferensen med flera intressanta talare, däribland Kyrkornas världsråds ordförande, doktor Agnes Abuom från Kenya. Hon talade på torsdagen om utanförskap i samhället och kyrkans roll. Agnes Abuom talade även om migrantförsamlingar och att de kristna behöver arbeta för integration i samhället och vi behöver skapa plats där alla ryms. Under onsdagskvällen talade europaparlamentariker Cecilia Wikström och ärkebiskop Anders Wejryd om flyktingsituationen i Europa.

cecilia wikström
Europaparlamentariker Cecilia Wikström talade.

Vid årsmötet för Sveriges kristna råd valdes ny ordförande för det kommande året. Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop, Syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige, tar över ordförandeklubban efter Anders Wejryd, ärkebiskop Svenska kyrkan.

Inom Sveriges kristna råd finns 25 medlemskyrkor som är uppdelade inom fyra ”kyrkofamiljer” och ordförandeskapet alterneras mellan de olika kyrkofamiljerna.
-Genom att kyrkoledarna turas om att leda vårt arbete skapas engagemang, delaktighet och ansvar vilket ökar inflytandet och ger god kunskap om varandra, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

-Det viktigaste uppdraget för Sveriges kristna råd är att vara kyrkornas och de kristnas gemensamma röst och plattform i Sverige, säger Dioscoros Benyamin Atas.
-Sveriges kristna råd är vinträdet och kyrkorna är grenarna som finns i vinträdet. Alla grenar i trädet är lika viktiga, oavsett storlek eller färg, fortsätter Dioscoros Benyamin Atas.

Vid årsmötet avtackades Anders Wejryd för sitt engagemang inom Sveriges kristna råd. Sedan 2006 har han suttit i styrelsen men avgår i samband med att han går i pension i juni. Även styrelseledamot Maria Wingård avtackades för sitt arbete under tio år i styrelsen.

Fortsätt läsa mer från oss