Gruppbild med representanter från SKR och Migrationsverket

Torsdagen 28 april mötte Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin och representanter ur arbetsgruppen för migration och integration Migrationsverkets generaldirektör Mikel Ribbenvik, rättschef Carl Bexelius och Alexandra Gibbons, chef för kompetensförsörjningsenheten, för ett samtal om flyktingmottagande från Ukraina och frågan om konvertiter i asylprocessen.

Mötet inleddes med ett samtal om kriget i Ukraina och där generaldirektör Mikael Ribbenvik gav en lägesrapport, samt att Sveriges kristna råd berättade om kyrkornas arbete och beredskap kring situationen.

Sveriges kristna råd har också sedan många år en dialog med Migrationsverket kring den komplexa frågan om konversion som asylskäl. Vid torsdagens möte lyfte Sveriges kristna råd behovet av en uppdatering av den rättsliga styrningen.

– Det har de senaste åren har det skett en rättsliga utveckling på området och Sverige har fällts i FN:s kommitté mot tortyr förra året. De synpunkter som Sveriges kristna råd tidigare framfört kring utredningar och bedömningar anser vi får stöd av denna nya praxis, säger Elias Nygren, jurist vid Sociala Missionen och representant i arbetsgruppen på Sveriges kristna råd.

Fr vänster: Sofia Camnerin, Mikael Ribbenvik, Alexandra Gibbons och Elias Nygren. Foto: Wilhelm Blixt

En dialog fördes även kring möjligheten till en gemensam utbildningssatsning kring konversion som asylskäl. Ett koncept finns framtaget sedan något år tillbaka av Migrationsverket i Västsverige där också en pilot av utbildningen genomfördes. Utbildningskonceptet består av tre delar – en föreläsning av professor från Lunds universitet, ett seminarium med kyrkliga företrädare och en diskussionsövning.

– Med tanke på den goda respons som Migrationsverkets personal i Västsverige hade på seminariet som kyrkoföreträdare höll i och att det upplevdes som givande att få tydligare insikt i hur kyrkorna arbetar med personer som vill konvertera så hoppas vi att detta koncept kan upprepas på fler orter. Här kan kyrkorna via Sveriges kristna råd bidra, säger Anna Karlgren, policyrådgivare på Svenska kyrkan och representant i arbetsgruppen på Sveriges kristna råd.

För Sofia Camnerin var det första gången som hon i rollen som generalsekreterare för Sveriges kristna råd träffade Migrationsverket kring frågan om konvertiter.

– Jag tycker det var en konstruktivt samtal och jag upplevde att det som vi framförde togs emot väl av Migrationsverket. Vi kommer ha fortsatt kontakt. Förhoppningsvis så kan vi bidra in i en utbildningssatsning och att våra synpunkter beaktas vid en eventuell uppdatering av det rättsliga ställningstagandet.


Fortsätt läsa mer från oss